TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con loto về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
34 4 lượt 37 2 lượt 08 13 lượt
80 4 lượt 49 2 lượt 41 13 lượt
27 3 lượt 02 1 lượt 43 13 lượt
31 3 lượt 08 1 lượt 56 13 lượt
50 3 lượt 17 1 lượt 67 13 lượt
65 3 lượt 19 1 lượt 00 12 lượt
67 3 lượt 21 1 lượt 34 12 lượt
70 3 lượt 31 1 lượt 49 12 lượt
71 3 lượt 32 1 lượt 82 12 lượt
76 3 lượt 34 1 lượt 87 12 lượt

Các con loto về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
95 1 lượt 97 1 lượt 35 2 lượt
92 1 lượt 91 1 lượt 94 3 lượt
89 1 lượt 88 1 lượt 09 3 lượt
88 1 lượt 81 1 lượt 73 4 lượt
85 1 lượt 79 1 lượt 60 4 lượt
84 1 lượt 72 1 lượt 55 4 lượt
83 1 lượt 70 1 lượt 47 4 lượt
81 1 lượt 67 1 lượt 29 4 lượt
79 1 lượt 66 1 lượt 14 4 lượt
75 1 lượt 65 1 lượt 11 4 lượt

Các con loto chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Loto
01, 06, 09, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 30, 35, 41, 46, 47, 57, 58, 59, 62, 77, 86, 93, 94, 97, 98 00, 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 55, 58, 60, 62, 64, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99

Advertisements
Tin tài trợ